Stressrelease

Stressrelease

We werken als een team samen met u.

Stress zorgt voor een gerichte focus en een duwtje in de rug.

Constant aanwezige stress tast echter de hersenactiviteit aan.

Dit uit zich onder andere in depressieve – en angststoornissen.

 

Stressrelease is een intensieve aanpak om het eigen evenwicht terug op punt te stellen. Door psycho-emotioneel lichaamswerk wordt in de eerste plaats het stress gehalte verlicht. Deze aanpak werkt op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch.

Lifecoaching

Via lifecoaching wordt het accent gelegd op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Tijdens een eerste gesprek wordt dit uitvoerig besproken en wordt er een traject opgesteld op maat van de cliënt. Het gehele traject werkt in verschillende fases:

Fase 1: Stressrelease: het verminderen van stress, de cliënt terug in zijn basis evenwicht brengen.

Fase 2: Bewust worden van de verschillende oorzaken van onevenwicht.

Fase 3: Verbinding maken tussen de verschillende levensdomeinen.

Fase 4: Algemeen evenwicht ervaren én behouden.