OTL Groepspraktijk

OTL  ontstaat in 2004 vanuit een fietsongeval. De zoektocht naar de juiste ondersteuning na de fysieke revalidatie van haar zoon, brengt ondernemer en oprichter Annemie Schueremans er toe Open Therapeuticum Leuven (OTL) te starten.

Jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ten gevolge van een verkeersongeval worden begeleid & ondersteund tijdens hun proces naar re-integratie in de maatschappij. 

Een gecoördineerde aanpak op maat op alle levensdomeinen, onder andere onderwijs en een eerste werkervaring, geeft verkeersslachtoffers zelfvertrouwen om op hun nieuwe weg verder te ontwikkelen en te groeien.

In 2006 ontstaat OTL-Groepspraktijk: psycho-emotionele ondersteuning door lichaamswerk en coaching. Therapeuten werken samen vanuit verschillende disciplines (osteopathie, shiatsu,…) & coördineren uw dossier. De Groepspraktijk staat open voor iedereen.

OTL is er voor iedereen die OPEN staat,
Open TLeren
Open TLinken

Open TLachen

Open Te Leven … met een breder inzicht

Stressrelease

Een intensieve aanpak om het eigen evenwicht terug op punt te stellen. Door lichaamsgerichte therapie & coaching wordt in de eerste plaats het stress gehalte verlicht. Deze aanpak werkt op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch.

Diepgaand werk

Bij diepgaand werk bouwen de therapeuten verder op de stressrelease. Een stressvrij lichaam is een voorwaarde om deze fase aan te vatten.
In het traject diepgaand werk ga je naar zelfrealisatie. Zowel persoonlijke- als talentontwikkeling worden gestimuleerd aan de hand van bewustzijnsverruiming.